PT Niklas

Allt tar sin tid...
God dagens!


http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

Regeringsformen

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
Opinionsfriheter

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.
Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)
1 kap. Grundläggande bestämmelser


"1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Det som jag skriver i min träningsblogg ska handla om träning i huvudsak, men ofta så delar jag med mig om andra tankar också än bara träning även om det som inte handlar om träning är överrepresenterat vill säga. Det har kommit till min kännedom om att vissa har känt sig kränkta (uthängda) och andra upplever mig som arrogant bland annat så att jag kommer att börja skriva lite annorlunda framöver för att alla parter ska känna sig nöjda :).
Min mening har i alla fall aldrig varit att trycka ned någon eller dylikt och jag ber om ursäkt till er läsare som har tagit illa vid sig av mina tankar från bloggen. Allt som jag uttrycker här i bloggen är mina egna tankar och jag skulle faktiskt vilja hylla en del av mina vänner som gör ett så fint :D. Förutom att jag skriver om mina tankar så skriver jag mig om mig själv i marknadsföringssyfte också och det är nog i det sammanhanget så en del av er alla läsare har råkat missuppfatta mig och uppfattat mig som arrogant, riktigt dryg och överdrivet självupptagen m.m.

Jag uppskattar alla mina kollegors arbeten och är glad för deras skull faktiskt att det går framåt :).
Jag tycker att det är allas rätt för att få vara ifred när du eller jag anser behöva det utrymmet :). Jag ber om ursäkt för att ni kan ha fått en felaktig personlig bild av mig som person som är negativ.

Vi alla människor har våra egna problem och bekymmer i livet och allt tar sin tid. Igår blev jag väldigt ledsen över en händelse plötsligt och jag förlorade min mataptit bland annat och tränade lite annorlunda. Jag drog iväg på en löprunda till havet för att fundera på en hel del saker i livet och lyssnade på min typ av musik i öronen. När jag kom hem från löpningen så styrketränade jag 30 minuter uppe på vinden där jag körde shrugs alltså shoulders up med 24x2 kg kettlebells och raka crunches samt 4x25 abs roller "abs rollout".

Ikväll hinner jag inte träna mig själv utan ska åka ut till en av mina PT kunder och träna upp på plats.
Jag och dagens PT kund ser fram emot kvällens träning i hettan som råder för att det är ju fint och varmt utomhus fastän vår planering är att vara inomhus :D.

Det finns många bra övningar som du kan träna till för att ta din träning till eventuellt nästa nivå beroende på vart i fysiken du ligger någonstans så delar jag med mig ett gott exempel som fungerar att träna leder och skelettmuskler ;D.

https://www.youtube.com/watch?v=9v8zrMD1Qbg